BAHAGIAN PEMBANGUNAN SKIM KEJURUTERAAN
Cawangan Dasar Dan Pengurusan Korporat
Ibu Pejabat JKR Malaysia, Tingkat 30 Blok G
Jalan Sultan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur.
603 2618 8656 / 8668
Kompetensi.BPSK.jkr@jkr.gov.my